Middelen

Dit overzicht van communicatiemiddelen in de gemeentelijke stijl geeft een goed beeld van de toepassing van alle huisstijlbouwstenen en de variatie die mogelijk is binnen de huisstijl. De getoonde voorbeelden zijn ter inspiratie:

Brochures en folders

Reguliere brochures en folders van de gemeente Delft worden gemaakt in A-formaten. In de basisbestanden zijn diverse alineastijlen opgenomen. Een overzicht en uitleg van de alineastijlen staat onder Typografie.

Posters

Voor posters zijn basisbestanden op A0-, A1- en A2-formaat beschikbaar. Posters kenmerken zich door een sterke visuele beeldtaal, dit kan zowel bestaan uit fotografie, illustratie en/of typografie, en een call-to-action. Hou de boodschap kort en krachtig door een tekst-beeldverhouding van 20-80 of minder te gebruiken. 

Advertenties

Het formaat van advertenties is variabel. Advertenties worden zoveel mogelijk op standaard Cebuco-advertentiematen voor dagbladen gemaakt. 

 • Gebruik bij het maken van een advertentie in een Cebuco-formaat het basisbestand dat in A-formaat het dichtstbij is. Pas deze aan naar het Cebuco-formaat dat nodig is. 
 • Schalen van het grid is mogelijk in stappen van 10%.
 • Geef advertenties altijd een zwarte omlijning van 0,5 pt zodat de advertentie een zichtbare eenheid blijft in een drukke lay-out.

Beleidsstukken en nota’s

Professioneel opgemaakte beleidsstukken maken gebruik van de alle mogelijkheden van de huisstijl en zijn opgemaakt in huisstijlletter Gill. Er is een breed inzetbaar kolomstramien dat veel vrijheid in toepassing biedt. De kolombreedte mag naar behoefte worden toegepast en afgewisseld binnen het grid.  

 • Typografie en vlakken kunnen in een extra kleur gezet worden. Let bij kleine teksten op de leesbaarheid. Delfts Blauw blijft een hoofdkleur voor de vormgeving.
 • De vormentaal van vierkante tegels kan in het binnenwerk toegepast worden maar is niet verplicht.
 • Fotografie en illustraties kunnen binnen de zetspiegel op het documentgrid geplaatst worden maar ook aflopend worden toegepast. Relateer de maatvoering van het beeld bij voorkeur aan het tegelgrid en het documentgrid.

Er is ook een Word-sjabloon beschikbaar om zelf beleidsstukken of nota's in de huisstijl van de gemeente Delft op te maken.

Video 

We gaan uit van een beeldverhouding 16:9. Volg bij het ontwikkelen van video's de richtlijnen Typografie en Kleur voor online.

 • Om een goede leesbaarheid te garanderen, is het logo op schermtoepassingen minimaal 150px breed.
 • Het tegelgrid volgt uit de positie en de maat van het logo.
 • De maat van één tegel is altijd de helft van het logo, minus een half voegwit. 

Rekenvoorbeeld:
Breedte logo = 100%
Breedte 1 tegel binnen logo = 48.25%
Breedte 1 voegwit binnen logo = 3.5%

Bij een logo van 230px komen deze maten neer op:
Breedte 1 tegel = plusminus 111px
Breedte 1 voegwit = plusminus 8px
Deze absolute maten kunnen binnen het geheel van het ontwerp weer omgezet worden naar relatieve maten.

Twee voorbeelden van een titelpagina, een oplossing voor de titelbalk en de aftiteling.

Powerpoint

Er zijn powerpointtemplates in twee beeldverhoudingen beschikbaar: 16:9  en 4:3. De templates voorzien in verschillende basispagina's als titel en vervolgpagina's. Het is mogelijk om op de titelpagina's een eigen beeld te gebruiken.

Er zijn een aantal vuistregels voor het maken van een goede powerpointpresentatie:

 • Een powerpoint maak je voor je publiek, niet voor jezelf. Denk na over het doel van je presentatie en wat er nodig is om dit bij je publiek over te brengen.
 • Probeer niet volledig te zijn in de slides: je verhaal maakt de powerpoint compleet. Heb je een geheugensteun nodig? Verwerk dit dan in de notities.
 • Probeer de 5x5 regel aan te houden: per slide 5 regels van 5 woorden. Zinnen zijn beter dan teksten, en bullets zijn beter dan zinnen.
 • Houd voor een optimale leesbaarheid de maat van typografie aan die in het template is opgenomen. Kun je echt niet anders zorg dan dat tekst nooit kleiner is dan 24pt.
 • Vervang indien mogelijk je tekst door een afbeelding.

Colofon

In het colofon staan altijd de volgende gegevens:

Dit is een uitgave van
Gemeente Delft 
Postbus 78, 2600 ME Delft
Telefoonnummer 14015
www.delft.nl
Maand Jaartal

Aanvullingen op inhoud:

 • Oplage
 • E-mailadres
 • Samenwerkingspartners in tekst of met logo.
 • Verzorgers van het artwork: fotografie, illustratie, tekst etcetera.
 • De ontwerper of het ontwerpbureau
 • Drukkerij