Logo

 • Alle communicatiemiddelen vanuit gemeente Delft worden vormgegeven in de gemeentelijke huisstijl met daarbij het logo van de gemeente Delft.
 • Het logo is opgebouwd uit het woordbeeld ‘Gemeente Delft’ en een beeldmerk ‘golven’. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 • Het logo bevat een vaste witruimte ('de boundingbox') en kent een voorkeurspositie aan de rechterzijde van een communicatiemiddel. Deze kenmerken waarborgen de herkenbaarheid van het logo en vereenvoudigen een juiste toepassing.

Het basislogo

Rondom het logo is een witruimte gedefinieerd (boundingbox) die vrij moet blijven van tekst en fotografie. Het logo is beschikbaar in CMYK, RGB en PMS en in verschillende bestandsformaten geschikt voor print- en drukwerk en online.

Maatvoering logo

Maatvoering in print en drukwerk

Het logo is zo ontworpen dat dit op elk formaat toegepast kan worden tot een verkleining van minimaal 50%.

Maatvoering op A-formaten:
A6 formaat > Logo op 50%          boundingbox 29 x 14 mm 
A5 formaat > Logo op 70%          boundingbox 40,6 x 19,6 mm 
A4 formaat > Logo op 100%       boundingbox 58 x 28 mm 
A3 formaat > Logo op 140%        boundingbox 81,2 x 39,2 mm 
A2 formaat > Logo op 200%        boundingbox 116 x 56 mm 
A1 formaat > Logo op 300%        boundingbox 174 x 84 mm 
A0 formaat > Logo op 400%        boundingbox 232 mm x 112 mm 

Maatvoering logo in ruimtelijke toepassingen
Toepassing van het logo op niet A-formaten zoals bij advertenties of billboards vraagt om meer vrijheid in de maatvoering. Gebruik de maatvoering op het meest dichtbije A-formaat als uitgangspunt en zorg voor optimale leesbaarheid van het logo door de afstand van het communicatiemiddel tot de lezer mee te nemen in de aangepaste maatvoering. 

Maatvoering online

Om online een goede leesbaarheid te garanderen is het logo inclusief boundingbox minimaal 150px breed.

Kleurvarianten

Het fullcolour logo is de standaard versie van het logo. Er zijn twee kleurvarianten beschikbaar - positief en diapositief (invert). 

Het logo in zwart is gereserveerd voor toepassingen waarbij het niet mogelijk is of onwenselijk is om in kleur te drukken, zoals bij een zwart-wit krantenadvertentie.

basis logo 

invert logo 

zwart logo 

Vaste positie

 • Het logo van de gemeente Delft staat altijd aan de rechterzijde van het communicatiemiddel.
 • Plaats het logo op één van de 9 posities die volgen uit het tegelgrid.
 • Houd met de plaats van het logo rekening met de focus van de onderliggende fotografie.

Toegestane posities op het tegelgrid.

Afzenderschap

Om de herkenbaarheid van de gemeente Delft te waarborgen gelden de volgende regels. Er zijn drie situaties:

 • De gemeente Delft is afzender.
  De gemeentelijke huisstijl en het logo gemeente Delft is verplicht. Het logo staat ‘vrij’ geplaatst op het tegelgrid aan de rechterkant van het communicatiemiddel.
 • Gemeente is trekker in een project met samenwerkingspartners. 
  De gemeentelijke huisstijl is leidend en de logo's van samenwerkingspartners moeten op de achterzijde / in het colofon. Het is ook mogelijk om geen logo's in colofon te plaatsen en alleen een verklarende zin op te nemen: " Project x is een samenwerking tussen gemeente Delft en X, Y, en Z.
 • De gemeente neemt deel aan een regionaal en/of lokaal samenwerkingsverband.
  Gebruik de huisstijl van het samenwerkingsverband of project. Plaats het logo van gemeente Delft in het colofon of de logobalk van het communicatiemiddel, naast eventueel de logo’s van de andere partners als dat nodig is. Je kunt ook vermelden dat het gaat om een samenwerkingsverband met meerdere partners zonder de logo’s van die partners te tonen. De voorkeurspositie van het gemeentelijke logo is aan de rechterzijde. 

Projectstijlen

Gemeente Delft biedt beperkte ruimte om projecten hun eigen gezicht te geven, die toch herkenbaar zijn als onderdeel van de gemeente. Een projectstijl mag alleen gebruikt worden indien de huisstijl coördinator van de gemeente Delft hier toestemming voor heeft gegeven en het project voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. 
De projectstijl is een vaste combinatie van een unieke typografie in een tegelvorm en een vast kleurenpalet dat bestaat uit huisstijlkleuren samen met een vrij te kiezen eigen accentkleur. Er mogen geen projectlogo’s of campagne-logo’s gemaakt of geplaatst worden. Tegelvorm met projectnaam is een onderdeel van gemeentelijke huisstijl en kan nooit zelfstandig gebruikt worden.

Projectstijl ontwikkelen

 • Typografie van de projectnaam is altijd op basis van het huisstijllettertype Gill Sans. 
 • De maatvoering van de tegelvorm met projectnaam is beperkt tot minimaal 3x3-tegels. 
 • De tegelvorm met projectnaam mag maximaal bestaan uit twee versies (basis en een diapositieve versie) zodat de leesbaarheid op verschillende achtergronden optimaal is.
 • Een eigen fotografie- of illustratiestijl is mogelijk mits deze voldoet aan de gemeentelijke richtlijnen. 

Maak een projectstijl uniek met behulp van:

 1. het gebruik van hoofdletters / condensed typografie
 2. variaties in lettergrootte
 3. variaties in letterstijl (vet of cursief)
 4. het gebruik van patroon of kleurverloop in de typografie (Delft blauw blijft altijd een van de vaste kleuren)
 5. een specifieke accentkleur
 6. het gebruik van uitgespaarde letters op de fotografie
 7. transparante tegelvorm als een vast stijlelement

Het is niet toegestaan om:

 1. andere fonts te gebruiken
 2. typografie op een vrije manier aan te passen
 3. typografische tegelvorm kleiner dan 3x3-tegels toe te passen
 4. een ander formaat i.p.v. het kader te gebruiken
 5. typografie binnen de tegelvorm te draaien
 6. de tegelvorm te draaien
 7. een patroon of kleurverloop als kleur van de tegelvorm te gebruiken
 8. meerdere kleuren als accentkleur te gebruiken

Omdat alle projectstijlen een onderdeel van de stijl van Gemeente Delft zijn, moet de toepassing (maatvoering, plaatsing, typografie enzovoort) aan de richtlijnen van de Gemeente Delft voldoen. De stijl van Gemeente Delft biedt ruimte om binnen de lay-out met elementen te variëren.

Dit overzicht van twee projectstijlen  (Agenda Delft 2040 (1) en Ons Delft Mijn Omgeving (2))  geeft een goed beeld van de toepassing en de variaties die mogelijk zijn binnen de huisstijl.